Juuni 2021. a. keskel sai Vastseliina Gümnaasiumi kõrvale valmis Vastseliina jõulinnak. Loodame väga, et see loob Vastseliina sportimise võimalusi juurde ja annab võimaluse teha enamus jõu- ja venitusharjutused õuetingimustes. Kindlasti ootame jõulinnakut kasutama nii noori kui vanu.
Vastseliina jõulinnaku valmis 2020 a. LEADER-projektitoetus 1.1 Külakogukondade arendamine meetme abil. Projekti omaosalusega toetas Võru Vallavalitsus. Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu.  Aitäh kõigile jõulinnaku valmimisele kaasaaitajatele!

Võrumaa Teataja lugu Vastseliina jõulinnaku avamisest: LINK

partnerluskogu       EL_leader    

Thank you for your upload